Lidl planket

Legal graffiti wall in Bollmora, Sweden

2 Comments

Ett cirka halvt dussin plywoodskivor fastbundna till ett vanligt stängsel. För att nå famet följer man en Stig ca. 50 meter tills man möter skivorna. Famet är ungefär 3m högt och 20 - 30 meter brett så mycket färg får plats.

Målade där idag funkar hur bra som helst. Kommer dock lite moppesnubbar då och då eftersom det ligger en crossbana i mitsarna.

Is this wall still safe to paint?

Nearby graffiti stores