Przelot

Legal graffiti wall in Poznań, Poland

1 Comment

Ściana oporowa pod wiaduktem w ciągu ulicy Przelot i Biebrzańska

Is this wall still safe to paint?