Przejście podziemne Botaniczna

Legal graffiti wall in Poznań-Jeżyce, Poland

1 Comment

Bez ścian czołowych

Is this wall still safe to paint?