private


know more?

Beltonka esc most

Legal graffiti wall in Banská Bystrica, Slovakia

1 Comment

Na stenu si treba vyziadat papier Stena na ktorej je PROTI FASIZMU 2♡2♡

Is this wall still safe to paint?