Söderhamns graffitivägg

Legal graffiti wall in Söderhamn, Sweden

2 Comments

Respektera andra konstnärer och deras konst - varje målning får finnas kvar i minst 2 dygn innan den målas över Respect other artist and their art. Each work of art has a life length of at least two days.

Väggen är inprinsip bortaggen helt och hållet.

Is this wall still safe to paint?

Have a photo of this wall?

Connect Instagram